Οι "γκουρού" των Sports Analytics

Σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του Data Science και των Sports Analytics, ο Θέμης Καίσαρης είναι μαζί σου!
Σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του Data Science και των Sports Analytics, ο Βασίλης Σαμπράκος είναι μαζί σου!